Default welcome msg!

Garantie

Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3de jaar Garantie

Voor al onze nieuwe producten geldt een fabrieksgarantie van twee jaren.

Indien en voor zover er sprake is van een technisch mankement op of aan de nieuwe televisie dan geldt een fabrieksgarantie van tweejaren.  Indien u gebruik heeft gemaakt van de actie van derde jaar garantie, dan geldt het volgende. Het derde garantiejaar is niet van toepassing indien er sprake is van dode pixels, inbranding, meer dan 2.200 branduren of als de reparatiekosten meer dan 60% van het aankoopbedrag zijn.

Indien en voor zover een product wordt aangeschaft door een bedrijf of rechtspersoon, of wanneer het product wordt toegepast in een niet-huishoudelijke omgeving, geldt een verkorte fabrieksgarantie van 12 maanden.

Om aanspraak te kunnen maken op enige garantie, dient u een kopie van het aankoopbewijs te kunnen overleggen. Indien u deze niet kunt overleggen kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie. De garantie is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.

Ook in het geval dat u een beroep wilt doen op de fabrieksgarantie, kunt u bij ons terecht.
Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt.

Let op!
Wij maken u erop attent dat rechten op garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software). 

5de jaar Garantie

Indien u gebruik heeft gemaakt van de actie voor vijf jaar garantie, dan geldt het volgende. De drie jaar extra garantie is niet van toepassing indien er sprake is van dode pixels, inbranding, meer dan 4.500 branduren of als de reparatiekosten meer dan 40% van het aankoopbedrag zijn.

Defect bij ontvangst.

Ontvangt u uw product en is dit defect? Neem dan binnen de 30 dagen contact met ons op zodat wij uw product kunnen omruilen. Doet u dit na de 14 dagen bedenktermijn dan kunnen wij het artikel alleen voor garantie aanmelden.

Beschadigd artikel?

Als uw pakket aankomt met een beschadigd verpakking dan adviseren wij u tijdens het aannemen van uw pakket uit te pakken en te controleren met de koerier. Blijkt alles in orde te zijn dan kunt u het pakket gewoon aannemen en is alleen de verpakking beschadigd tijdens het transport.

Heeft u het pakket toch aangenomen zonder te controleren? Dan dient u ons binnen 24 uur hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat wij de schade kunnen claimen bij onze bezorgpartners. Dit dient u ook te doen als u er iets mist.